Navigácia

 

Rada školy

 

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ZÁPISNICA

PREZENČNÁ LISTINA

Predseda:

Mgr. Katarína Tatarková

Členovia:

Mgr. Peter Bednár

Ing. Jozef Gonda

p. Ľuboš Šuca

PhDr. Ján Volný, PhD.

Ing. Ján Fiffik

Ing. Rastislav Marci

Mgr. Lucia Hrušovská

Ing. Jozef Ľach

Mgr. Stela Tomaščíková

p. Iveta Bartošová

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria