Navigácia

 • Dňa 2.10.2021 sa konala milá slávnosť k výročiu našej DO Fénix v Park hoteli Čingov. Záštitu nad podujatím “30 rokov s nami” prevzal primátor mesta Spišská Nová Ves, pán Ing. Pavol Bečarik. Program odštartoval o 17:00 moderátor večera Patrik Herman a príhovorom hostí privítal predseda DO FÉNIX Marek Džalaj. Celý večer sa niesol v duchu spomínania na to najlepšie, čo sa za 30 rokov fungovania podarilo, aké aktivity sa zorganizovali a koľko skvelých zážitkov naši členovia vďaka Fénixu majú. Naši mladí si pre nás pripravili video “Noc v archíve”, v ktorom nás previedli históriou organizácie od jej vzniku až po súčasnosť. Súčasťou programu bola aj živá diskusia s niekoľkými generáciami fénixákov zo Spišskej Novej Vsi. Na otázky odpovedala mladá vedúca Zorka Frankovičová, aktívna dobrovoľníčka Anička Krištofčová, predsedníčka ZO Miška Revajová a prvý predseda ZO Robert Ludányi.
  https://www.do-fenix.sk/2021/10/30-rokov-s-nami/
  11.10.2021 12:45 | viac »
 • Prekvapenie s Patrikom Hermanom
  V piatok 1.10.2021 navštívil našu Do Fénix Spišská Nová Ves Patrik Herman. Jeho návšteva bola veľkým prínosom pre našich ôsmakov, ktorí sa zúčastnili besedy. Po besede nás čakala príprava prekvapenia pre naše dve členky a žiačky ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves, Sabínku a Emku. Mamičky dievčat nás čakali pred školou, boli pripravené na pohovor. Dievčatá sme zobrali z tried. Nikto nevedel, čo sa chystá. Spoločne sme ich vzali na nákupy. Potom nás čakalo príjemné posedenie v čokoládovni. Za tento deň patrí veľká vďaka Patrikovi Hermanovi a aj pani učiteľkám Denise Kristianovej a Michaele Revajovej, ktoré tento deň pripravili a všetko zorganizovali.
  https://www.do-fenix.sk/2021/10/nakupne-prekvapenie/

   
  11.10.2021 13:35 | viac »
 • V septembri sme sa zúčastnili 13. CSSF. Opäť sme si užili veľa aktivít a hlavne veľa zábavy s priateľmi z celého Slovenska.
  https://www.do-fenix.sk/2021/09/13-celoslovenske-stretnutie-fenixakov-je-uspesne-za-nami/
  11.10.2021 12:50 | viac »
 • Aj tento rok sa naši členovia zúčastnili letného zážitkovo-vzdelávacie kurzu v Snine, ktoré organizovalo ústredie.
  https://www.do-fenix.sk/2021/08/lzvk-prines-ohen-a-zvitazis-je-v-plnom-prude/
  https://www.do-fenix.sk/2021/08/aky-bol-lzvk-prines-ohen-a-zvitazis-na-sninskych-rybnikoch/
  11.10.2021 12:51 | viac »
 • V júli sme sa rozhodli, že sa vyberieme spoznávať iné mestá. Vybrali sme sa vláčikom do Liptovského Mikuláša. Cesta bola veľmi príjemná. Nálada sa stupňovala. Po príchode do Mikuláša sme si pozreli mesto a vybrali sme sa navštíviť Aquapark Tatraladia. V aquaparku sme splnili niekoľko aktivít, kde členovia zisťovali informácie o meste, najrýchlejšia jazda na tobogáne a futbal na plážovom ihrisku. Potom sme si užili bazény a tobogány. Bol to nezabudnuteľný zážitok. Určite sa tam ešte vrátime.
  11.10.2021 12:53 | viac »
 • Detská organizácia FÉNIX sa v rámci osláv Svetového dňa životného prostredia rozhodla zapojiť do iniciatívy Resist! The Global Climate Divide!, ktorú organizuje naša partnerská organizácia IFM-SEI s podporou Európskeho mládežníckeho fóra a Rady Európy.
  Aj naši Fénixáci a žiaci ZŠ, Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi sa pod vedením p. uč. Denisy Kristianovej  a Michaely Revajovej zapojili 05.06.2021do týchto osláv.
  Najprv sme oboznámili našich členov s problematikou odpadu. Po veľkej diskusii sme sa vybrali urobiť niečo dobré aj v našom okolí. Vyzbierali sme odpad, našli sme čokoľvek. Počas celej tejto aktivity sme diskutovali o tomto probléme a členovia boli znechutení, čo všetko ľudia dokážu vyhodiť. K tejto akcii bola aj sprievodná aktivita, kde niektorí kreslili na papier, ale niektorí skrášlili aj chodníky, na ktoré kreslili kriedami. Členovia dostali k tejto aktivite rukavice a tričká.
  11.10.2021 12:55 | viac »
 • V piatok, t.j. 04.06.2021 Fénixáci zo Spišskej Novej Vsi v spolupráci so ZŠ, Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi a mestom Spišská Nová Ves pod vedením Michaely Revajovej podporili krásnu myšlienku projektu Zaži čisté rieky – Clean Rivers Experience a očistili okolie a vodný tok mesta Spišská Nová Ves od odpadu. Svojou aktivitou sme sa zapojili do celosvetového hnutia pre čisté rieky River Cleanup a podporili myšlienku Žiť Vedomo pod záštitou hlavného organizátora na Slovensku Human Health Institute - Inštitút pre Ľudské zdravie - spoločne pre čistejšie okolie našich vzácnych vodných zdrojov Slovenska, aby všetky rieky boli bezodpadové. Tejto aktivity a zúčastnili p. uč. Kristianová s triedou 3.A, Slavkovská s triedou 4.C a p. uč. Revajová s triedou 2.B. Žiaci a Fénixáci dostali rukavice a mechy na odpad, ktorý vyzbierali v okolí rieky Hornád od Tesca po „Fľúder“.
  11.10.2021 12:57 | viac »
 • Každoročne sa Fénix zapája do charitatívnych činností. V tomto školskom roku v mesiaci december si Fénix vybral rodinu z Hnilca. Tejto rodine sme v spolupráci so ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves vyzbierali potraviny a drogériu. Cieľom tejto zbierky bolo vzbudiť u detí empatiu a naučiť ich vcítiť sa do neľahkých životných situácií ľudí v predvianočnom čase.

   
  11.10.2021 12:57 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria