Navigácia

Mladý vedúci

Od pondelka 3. júla až do piatka 7. júla 2023 sa 15 mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska spoločne vzdelávalo na akreditovanom vzdelávaní Mladý vedúci. Aj naši deviataci, fénixáci, Mirka Košová a Matej Fabiny sa rozhodli toto vzdelávanie absolvovať.
V pondelok účastníkov vo Vrútkach privítali lektori Miška, Vladka, Maňa a Filip. Na úvod všetci spoločne absolvovali krátku zoznamovaciu prechádzku. Po večeri ich čakalo ďalšie zoznamovanie, určenie si pravidiel vzdelávania a úvodná evalvácia.
V utorok na mladých vedúcich čakal prvý plnohodnotný deň, ktorý hneď od rána odštartovali naplno energizerom. Doobedie patrilo Miške, ktorá rozprávala o svojich skúsenostiach táborovej vedúcej. Čo sa deje v tábore, ako to vyzerá na poradách táborových vedúcich, čo je treba vedieť pri práci s malými deťmi, ako dôležitá je psychológia v tábore a mnoho ďalšieho. Z nadobudnutých vedomostí potom účastníci v skupinách vytvárali ideálneho mladého vedúceho so všetkými potrebnými vlastnosťami a tiež pripravovali vlastný tábor. Miška si neoddýchla ani poobede, keďže na účastníkov čakal jej obľúbený blok – Prvá pomoc a BOZP. Na praktické ukážky využila pekné počasie, a tak mladí vedúci strávili čas aj na vzduchu. Práve tam pokračovala aktivitami a hrami na spoluprácu Maňa. Večer patril evalvácii a tancu. O kurz táborových tancov sa postaral lektor Filip.
Streda patrila neformálnemu vzdelávaniu, o ktoré sa tento rok postarala Vladka. Mladí vedúci sa o využívaní neformálneho vzdelávania, rozdieloch a typických znakoch vzdelávali formou rôznych hier a aktivít – teda neformálnou formou. Po obede si niečo viac o projektoch a projektovom plánovaní povedali s Maňou a následne si vlastný projekt aj v skupinkách vytvorili. Hodnotiacu komisiu projektov potom doplnila aj Maťa, nová kolegyňa, ktorá prišla na vzdelávanie naberať skúsenosti. „Hry, ako vzdelávacie aktivity“, tak znel predvečerový blok, ktorý viedla Vladka. Účastníci v ňom odprezentovali svoje pripravené hry a jednu z nich si aj zahrali. Večer žezlo opäť prebrala Maňa a komunikačné hry. Účastníci aj lektori spoločne naozaj efektívne komunikovali. Všetci si užili najmä aktivitu „Skryté vášne“, v ktorej o sebe mnohí prezradili bizarné zaujímavosti. Evalvácia prebehla v stredu formou Dixit kariet, čo je naozaj nádherný spôsob prejavu svojich emócií a citov.
Doobedie mladí vedúci trávili pri bloku „Základy psychológie a pedagogiky“ s Miškou. Pomerne náročnú tému si obľúbili, dávali pozor a aktívne kládli otázky. Spravili si test svojej osobnosti papierovou aj online formou. Po obede spolu s lektormi vyrazili vlakom na výlet do mesta Martin. Tam si v skupinkách zahrali vopred pripravené mestské hry, prešli sa námestím a národným cintorínom a samozrejme nakúpili suveníry domov :)
Štvrtkový večer už akoby všetci tušili, že sa blíži koniec. Poriadne sa zabavili v aktivite Mission (Im)Possible a absolvovali záverečný test, ktorý všetci úspešne zvládli, tak že si následne prebrali aj osvedčenia. V ten večer padlo niekoľko veľmi pekných, emotívnych aj motivačných slov. Mladí vedúci dali tak svojim lektorom tú najlepšiu spätnú väzbu o tom, že si vzdelávanie nielen užili ale aj plne pochopili jeho význam.

Piatok hneď po raňajkách sa všetci rozlúčili a vybrali sa domov vlakmi. Skončilo sa tak ďalšie vzdelávanie, ktoré môžeme považovať za veľmi úspešné. Spoznali sme mnoho skvelých mladých ľudí, s ktorými sme sa určite nevideli naposledy a budeme sa na nich tešiť na ďalších akciách.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria