Navigácia

Resist! The Global Climate Divide!

Detská organizácia FÉNIX sa v rámci osláv Svetového dňa životného prostredia rozhodla zapojiť do iniciatívy Resist! The Global Climate Divide!, ktorú organizuje naša partnerská organizácia IFM-SEI s podporou Európskeho mládežníckeho fóra a Rady Európy.
Aj naši Fénixáci a žiaci ZŠ, Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi sa pod vedením p. uč. Denisy Kristianovej  a Michaely Revajovej zapojili 05.06.2021do týchto osláv.
Najprv sme oboznámili našich členov s problematikou odpadu. Po veľkej diskusii sme sa vybrali urobiť niečo dobré aj v našom okolí. Vyzbierali sme odpad, našli sme čokoľvek. Počas celej tejto aktivity sme diskutovali o tomto probléme a členovia boli znechutení, čo všetko ľudia dokážu vyhodiť. K tejto akcii bola aj sprievodná aktivita, kde niektorí kreslili na papier, ale niektorí skrášlili aj chodníky, na ktoré kreslili kriedami. Členovia dostali k tejto aktivite rukavice a tričká.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria