Navigácia

30. výročie Detskej organizácie Fénix, Čingov

Dňa 2.10.2021 sa konala milá slávnosť k výročiu našej DO Fénix v Park hoteli Čingov. Záštitu nad podujatím “30 rokov s nami” prevzal primátor mesta Spišská Nová Ves, pán Ing. Pavol Bečarik. Program odštartoval o 17:00 moderátor večera Patrik Herman a príhovorom hostí privítal predseda DO FÉNIX Marek Džalaj. Celý večer sa niesol v duchu spomínania na to najlepšie, čo sa za 30 rokov fungovania podarilo, aké aktivity sa zorganizovali a koľko skvelých zážitkov naši členovia vďaka Fénixu majú. Naši mladí si pre nás pripravili video “Noc v archíve”, v ktorom nás previedli históriou organizácie od jej vzniku až po súčasnosť. Súčasťou programu bola aj živá diskusia s niekoľkými generáciami fénixákov zo Spišskej Novej Vsi. Na otázky odpovedala mladá vedúca Zorka Frankovičová, aktívna dobrovoľníčka Anička Krištofčová, predsedníčka ZO Miška Revajová a prvý predseda ZO Robert Ludányi.
https://www.do-fenix.sk/2021/10/30-rokov-s-nami/

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria