Navigácia

ŠKD

 • V priebehu mesiaca november si všetky deti v školskom klube pripomenuli Svetový deň počítačovej
  bezpečnosti. Každý z nás veľmi rád trávi čas na internete. Internetový svet nám ponúka neuveriteľné
  možnosti. Môžeme byť v spojení s rodinou a našimi blízkymi, môžeme sa učiť alebo pracovať na
  diaľku, nakupovať alebo sa hrať a to všetko z pohodlia domova, alebo z akéhokoľvek kúta sveta. Ale
  pozor! Rovnako ako skutočný svet tak aj online svet býva niekedy nebezpečný. Preto sme sa s deťmi
  oboznámili s najdôležitejšími pravidlami bezpečného používania internetu. Deti sa zabavili
  vystrihovaním a skladaním skladačky a následne vzájomným preverovaním ako ovládajú jednotlivé
  pravidla bezpečnosti na internete.
  01.12.2021 11:40 | viac »
 • Deň stromov sa oslavuje 20.októbra od roku 1872.
  Pri tejto príležitosti sme si s deťmi vo všetkých oddeleniach ŠKD pripomenuli, prečo sú pre nás stromy vzácne a preto ich musíme chrániť. Aktivitami sa deti naučili spoznávať stromy podľa plodov, lístia a ihličia.
  Zabavili sa pri pohybovej hre: STROM, STROMISKO, STROMČEK.

  10.11.2021 07:06 | viac »
 • Žijeme zdravo? Odpovede na túto otázku deti získavali počas plnenia jednotlivých úloh danej aktivity. Zábavnou formou si overili a rozšírili svoje vedomosti a poznatky nielen o zdravom, ale aj o nezdravom životnom štýle.

  26.10.2021 07:43 | viac »
 • „Šarkan letí, šarkan letí,
  za nim chlapci, za ním deti!
  A chlapci sa hrnú von,
  vykrikujú, robia zhon.“
  Jeseň v našej škole je každoročne spätá s tradíciou púšťania šarkanov. V piatok
  15. októbra 2021 sa deti stretli na školskom dvore a netrpezlivo čakali na
  zahájenie tohtoročnej Šarkaniády. Atmosféru spríjemnilo krásne jesenné
  počasie. Na oblohe sa usmievalo slniečko a pofukoval jemný vietor. Deti si na
  spoločnú akciu priniesli vlastných šarkanov, alebo si spoločne s pani
  vychovávateľkou vyrobili papierového šarkana. Nad našimi hlavami  sa vznášali
  šarkany rôznych farieb i veľkostí. Deti sa nabehali, vyšantili do sýtosti a
  zatlieskali šarkanom, ktorí sa aspoň na chvíľu vzniesli do výšky. Už teraz sa
  tešíme na budúcu Šarkaniádu 2022.
  25.10.2021 07:27 | viac »
 • Každý z nás sa v živote môže ocitnúť v situácii, kedy bude potrebovať prvú pomoc alebo ju bude musieť poskytnúť. V školskom klube sme si vo všetkých oddeleniach tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami. Čo všetko musí byť v lekárničke, ako a prečo je dôležité vedieť podať prvú pomoc, aké telefónne číslo použiť v prípade núdze….
  01.10.2021 12:14 | viac »
 • Aj tento školský rok v ŠKD s deťmi pokračuje v realizácii spoločných aktivít, ktoré budú prebiehať individuálne v každom oddelení. V úvodnom školskom mesiaci si deti kreslením na asfalt zaspomínali na letné prázdniny a miesta, ktoré navštívili počas nich so svojimi rodičmi a známymi.
  01.10.2021 12:13 | viac »
 • Predposledný deň v tomto školskom roku sa naše deti zabavili na multifunkčnom ihrisku skákaním na fitloptách. Počas tejto aktivity mali možnosť zistiť, že nie každý pohyb je jednoduchý. Odmenou pre nás všetkých bol úsmev na ich tvárach.

  01.07.2021 07:18 | viac »
 • O tom, že máme veľmi šikovné a súťaživé deti v školskom klube sme sa presvedčili na ihrisku. Tu sme sa stretli a s vlastnoručne vyrobenou hračkou, ELA HOP medzi sebou súťažili. Súťaženie bolo veľmi napínavé. Každý sa usiloval o čo najviac úspešných hodov do svojho kelímku.

  25.06.2021 09:00 | viac »
 • Krásne a zaujímavé piatkové popoludnie prežili deti z ŠKD vďaka besede s pracovníkmi útulku Šťastný psík. Porozprávali im o zvieratkách a nielen o tých v útulku. Deti sa dozvedeli, ale aj sami odpovedali na otázky, ako sa správať k voľne žijúcim zvieratkám a ako im pomôcť. Trošku sa zahrali, trošku zasúťažili. Samozrejme na besede nechýbal ani štvornohý útulkáč, vlčiak Zoro, ktorý si pozornosť detí veľmi užíval. Deti psíkom z útulku nakreslili krásne obrázky a vďaka zbierke odovzdali deky, hračky a dobroty pre psíkov, začo boli odmenení milými suvenírmi.V mene psíkov a pracovníkov útulku, ďakujeme všetkým deťom a ich rodičov za materiálnu a finančnú pomoc.
  08.06.2021 08:46 | viac »
 • Keďže nám už konečne aj počasie doprialo, zopakovali sme si s deťmi  pravidlá o bezpečnosti pri bicyklovaní a kolobežkovaní nielen  teoreticky, ale aj prakticky. V rámci dopravnej aktivity sme vytiahli  kolobežky, ktoré sú súčasťou materiálového vybavenia ŠKD a nechali sme deti za dodržania bezpečnostných pravidiel poriadne sa na nich „vyšantiť“.
  04.06.2021 11:20 | viac »
 • Prečo vlastne jeme? Jeme preto lebo sme hladní alebo preto lebo máme chuť.
  Každý deň sledujeme naše deti ako, a či vôbec, im obed v školskej jedálni chutí. Veľmi nás
  teší, keď taniere deti odnášajú „prázdne“. Nakoľko sa medzi deťmi v školskom klube nájdu
  aj také, ktorým sa málokedy stane, že jedlo nedojedia, ba naopak, požiadajú si aj dupľu,
  rozhodli sme sa s pani kuchárkami a pani vedúcou školskej jedálne odmeniť našich
  najlepších „papkáčov“ malými darčekmi.
  04.06.2021 12:49 | viac »
 • Popoludnie v ŠKD sme si s deťmi spríjemnili pri zábavnej aktivite ,,RUKY, NOHY“.
  Precvičili sme si svoju pozornosť a koordináciu a hlavne sme sa príjemne zabavili.

  31.05.2021 08:21 | viac »
 • Jar je tu v plnom nasadení a krásne počasie v nás prebudilo kreativitu a dobré nápady. Školské kluby preto nelenili a vybehli na  “školské chodníčky” , ktoré vyzdobili prekrásnymi kresbičkami. Všetky deti si užili krásne počasie, kopec smiechu, zábavy  a  radosti z kreslenia a tvorby.

  18.05.2021 08:46 | viac »
 • „Bez lesa niet vody, bez vody niet života“, hovorí jedno staré múdre príslovie.
  Apríl je u nás od roku 1952 oslavovaný ako mesiac lesov. Aj my vo všetkých oddeleniach ŠKD sme si pripomenuli aký je pre nás les vzácny a preto si ho musíme chrániť. Les nám dáva kyslík, úkryt pre zvieratá, drevo, lesné plody a poskytuje odpočinok. Aktivitami sme sa s deťmi naučili spoznávať stromy podľa listov, plodov aj semiačok a pomenovať zvieratká žijúce v lese.
  Okrem toho sme si vo všetkých oddeleniach zahrali zábavnú hru Evolúcia. Úlohou bolo pomocou známeho systému kameň – papier – nožnice prebojovať sa vývojovým štádiom od vajcia k človeku.
  18.05.2021 08:43 | viac »
 • Deň Zeme je deň venovaný Zemi.Organizuje sa pravidelne 22. apríla a zameraný je na ochranu životného prostredia.
  Aj my v školskom klube sme si tento deň pripomenuli rôznymi ekologicky motivovanými podujatiami. Hrali sme sa hru Pavučina a Poznaj naše lesy, vyrábali sme hračky z plastových fliaš a z ich vrchnákov tvorili plagáty a nástenky,sadili kvietky.
  29.04.2021 08:13 | viac »
 • Knihy sú skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti, robia nás aj lepšími a parádne si pri nich oddýchneme.  Preto sme sa v tomto mesiaci s deťmi v školskom klube zamerali na výrobu ilustrácií do kníh, rôznych obalov na knihy, ale i záložiek , ktoré sú pri čítaní dobrým pomocníkom. Hotovými prácami sme sa prezentovali na nástenke školy.

  31.05.2021 08:17 | viac »
 • V školskom klube detí  sme si pripomenuli „Marec-mesiac“ knihy milou aktivitkou „Rozprávkovo“. Deti mali rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na uhádnutie názvu rozprávky alebo rozprávkovej bytosti. Cieľom bolo vzbudiť u detí záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu slovenských rozprávok.
  08.04.2021 02:12 | viac »
 • Gúľalo sa vajíčko, cez hory, doliny,

  prines náš Veľkonočný pozdrav od každej rodiny.

  Tradičná je šibačka,

  treba farbiť vajíčka.

  V školskom klube tvoríme

  a pekne sa bavíme.

  Vajíčka aj vtáčiky,

  sliepočky aj zajačiky,

  detské rúčky vyrobili

  a kríky sme vyzdobili.

  Veselú Veľkú noc prajú deti a pani vychovávateľky z ŠKD!

  31.03.2021 14:36 | viac »
 • Pod týmto názvom sa niesla aktivita, ktorú sme urobili s deťmi v jednotlivých oddeleniach ŠKD pod vedením svojej pani vychovávateľky. V nej si deti zábavnou formou osvojili a upevnili základné poznatky o hudobných nástrojoch a taktiež mali možnosť sa aj graficky oboznámiť so symbolom husľového kľúča. Touto aktivitou si rozšírili obzor svojich vedomostí v oblasti hudobnej výchovy.

  22.03.2021 09:29 | viac »
 • Predvianočné obdobie si žiaci v ŠKD spríjemnili aj športovou činnosťou. Z každého oddelenia sa ozýval smiech aj hlasné povzbudzovanie. Deti si skúšali presnosť pri hádzaní pinpongových loptičiek do pohárov, rýchlosť pri prekladaní plastových pohárov, ale aj zhadzovanie loptičiek silonkovou pančuchou. Všetci sme sa pritom pobavili.
  22.03.2021 07:38 | viac »
 • Pred odchodom na vianočné prázdniny si aj tento rok deti v ŠKD povešali na stromček svoje vrúcne želania. Budeme všetci veriť, že sa im splnia aspoň niektoré.
  22.03.2021 07:38 | viac »
 • Knihy skvelé. Nielenže nám otvárajú bránu k múdrosti, robia nás aj lepšími a parádne si pri nich oddýchneme.  Preto sme sa v tomto mesiaci s deťmi v školskom klube zamerali na výrobu ilustrácií do kníh, rôznych obalov na knihy, ale i záložiek , ktoré sú pri čítaní dobrým pomocníkom. Hotovými prácami sme sa prezentovali na nástenke školy.

  22.03.2021 07:39 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria