Navigácia

ŠKD

Beseda s pracovníkmi útulku Šťastný psík v školskom klube

Krásne a zaujímavé piatkové popoludnie prežili deti z ŠKD vďaka besede s pracovníkmi útulku Šťastný psík. Porozprávali im o zvieratkách a nielen o tých v útulku. Deti sa dozvedeli, ale aj sami odpovedali na otázky, ako sa správať k voľne žijúcim zvieratkám a ako im pomôcť. Trošku sa zahrali, trošku zasúťažili. Samozrejme na besede nechýbal ani štvornohý útulkáč, vlčiak Zoro, ktorý si pozornosť detí veľmi užíval. Deti psíkom z útulku nakreslili krásne obrázky a vďaka zbierke odovzdali deky, hračky a dobroty pre psíkov, začo boli odmenení milými suvenírmi.V mene psíkov a pracovníkov útulku, ďakujeme všetkým deťom a ich rodičov za materiálnu a finančnú pomoc.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria