Navigácia

ŠKD

Zdravý a nezdravý životný štýl

Žijeme zdravo? Odpovede na túto otázku deti získavali počas plnenia jednotlivých úloh danej aktivity. Zábavnou formou si overili a rozšírili svoje vedomosti a poznatky nielen o zdravom, ale aj o nezdravom životnom štýle.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria