Navigácia

ŠKD

Poznáš svoje mesto?

Narodíme sa v ňom, žijeme v ňom, a  postupne spoznávame jeho krásy. S krásami nášho mesta sa deti v ŠKD oboznámili prezentáciou. Okrem iného z nej zistili, že Spišská Nová Ves má svojich 7 divov. Niektoré z nich mali možnosť spoznať a „ navštíviť “ aj  formou vizualizácie. Takto získané informácie si na konci aktivity overili písmenkovou skladačkou, kvízom a skladaním puzzle.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria