Navigácia

ŠKD

BOJ PROTI RASOVEJ DISKRIMINÁCIÍ

Pod týmto názvom sa nesie aktivita,  ktorú sme urobili s deťmi v jednotlivých oddeleniach v ŠKD. V nej si deti prezentáciou a rôznymi aktivitami osvojili a upevnili poznatky o Právach detí, ktoré sa vzťahujú na všetky deti bez ohľadu na to, kde sa narodili, akú majú farbu pleti alebo vierovyznanie.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria