Navigácia

ŠKD

Kniha je záhrada, ktorú môžeš nosiť vo vrecku. (arabské príslovie)

Školské kluby detí navštívili pri príležitosti „Marec – mesiac kníh“, knižnicu na sídlisku Mier. Panie knihovníčky si pre nás pripravili zaujímavé aktivity, vďaka ktorým sme zistili, že máme výborné vedomosti v oblasti slovenského jazyka a literatúry J . Strávili sme príjemné chvíle v „objatí“ kníh a milej spoločnosti paní knihovníčok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria