Navigácia

ŠKD

Ľudské a etické hodnoty

Etika je náuka o dobre. Je to hľadanie dobra v živote. Je to naše dobré aj zlé konanie.

O tom všetkom, ale aj o ďalších pravidlách slušného správania sa, sme si porozprávali s deťmi v školskom klube. Získane vedomosti, aj skúsenosti deti nakreslili na výkresy, ktorými si vyzdobili nástenku herne.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria