Navigácia

ŠKD

Malý hudobník

Pod týmto názvom sa niesla aktivita, ktorú sme urobili s deťmi v jednotlivých oddeleniach ŠKD pod vedením svojej pani vychovávateľky. V nej si deti zábavnou formou osvojili a upevnili základné poznatky o hudobných nástrojoch a taktiež mali možnosť sa aj graficky oboznámiť so symbolom husľového kľúča. Touto aktivitou si rozšírili obzor svojich vedomostí v oblasti hudobnej výchovy.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria