Navigácia

ŠKD

Malí - veľkí futbalisti

Babie leto je symbolom začínajúcej jesene. A tak sme s deťmi z ŠKD využili teplé jesenné popoludnie a Vtáčie mestečko sa zmenilo na futbalový areál, kde bolo počuť hlasné povzbudenie pre malých - veľkých futbalistov. Deti rozdelené v skupinách bojovali statočne. Bol to vyrovnaný boj až do poslednej chvíle. Aj deti, ktoré futbalu len fandia, nelenili a zapojili sa do iných športových aktivít, napr. švihadlových a loptových hier. Deti si tento deň užili, zažili kopec zábavy a nálada bola vynikajúca.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria