Navigácia

ŠKD

STROM PRIATEĽSTVA

Čo je to priateľstvo?

Kto je vlastne ozajstný priateľ a kto kamarát?

Prezentáciou a rozhovorom si deti v ŠKD osvojili a upevnili poznatky o priateľstve.

Ako symbol priateľstva v ŠKD sme spoločne s deťmi vytvorili STROM PRIATEĽSTVA, ktorý vyzdobili listami. Deti listy vymaľovali farbami jesene. Na vymaľovaný list napísali meno svojho ozajstného priateľa a ten potom prilepili na korunu stromu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria