Navigácia

ŠKD

ROZPRÁVKOVO

V školskom klube detí  sme si pripomenuli „Marec-mesiac“ knihy milou aktivitkou „Rozprávkovo“. Deti mali rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na uhádnutie názvu rozprávky alebo rozprávkovej bytosti. Cieľom bolo vzbudiť u detí záujem o detskú literatúru a motivovať ich k čítaniu slovenských rozprávok.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria