Navigácia

ŠKD

Separáčik očami detí

Zmyslom každej enviromentálnej aktivity v našich školských kluboch je rozvíjať u detí kladný vzťah k prostrediu, v ktorom žijeme, k prírode a to prostredníctvom rôznych činností . Deti sa učia poznávať a chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť, ale aj poškodzovať.  Jednou z našich úloh je naučiť deti správne triediť odpad a ukázať im, že odpadový materiál sa dá využiť aj inak. Deti a pani vychovávateľky priniesli rôzne škatuľky, kelímky, krabice, rolky z toaletného papiera, sáčky a iné veci a z odpadu zrazu začali vznikať  zvieratká, roboty, rozprávkové postavičky a pod. Z našich „Separáčikov“ vznikla na chodbe školy krásna výstava.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria