Navigácia

ŠKD

Cesta rozprávkovým svetom

S pojmom rozprávka sa dnes stretávame takmer na každom kroku. Televízne obrazovky nám sľubujú „rozprávkovú“ dovolenku, „rozprávkový“ dom, „rozprávkový“ hotel, „rozprávkové“ nakupovanie atď. Prečo? Nuž preto, lebo rozprávka je niečo zázračne krásne. V rozprávke sa všetko končí šťastne.
A tak  sa deti v školskom klube vybrali spolu s pani vychovávateľkami na cestu rozprávkovým svetom. Pomocou básničiek, obrázkov a krátkych úryvkov z rozprávok preverovali si svoje vedomosti o rozprávkach a rozprávkových postavách. No a pretože v rozprávkach nakoniec všetko dobre konči aj naše cestovanie rozprávkovým svetom  dopadlo na jednotku. Svedčia o tom veselé výkresy s rozprávkovými postavičkami, ktorými si deti vyzdobili herňu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria