Navigácia

ŠKD

Pohyblivý chodník

Hop sem, hop tam, dopredu a dozadu.
Takto si deti z ŠKD zaskákali na školskom dvore pri aktivite Pohyblivý chodník.  Deti skákali, preskakovali, ťahali sa, zapojili všetky svaly na svojom tele. Chodník zdolali statočne, precvičili si svoju pozornosť a koordináciu. Pri tejto aktivite potrápili aj svoje hlavičky. Pomocou indícií hľadali slogan školského klubu. Ten museli správne poskladať zo slabík a nalepiť na papier. Oddelenie, ktoré ako prvé správne poskladalo a nalepilo slogan: ,,Veselo je v školskom klube“, bolo najšikovnejšie. Počasie nám prialo a všetci sme sa príjemne pobavili.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria