Navigácia • 1.deň
  Dnes sme začali kurz v poľskom Krakowe, zameraný na hry pre usilovných učiteľov. Prvý blok sa venoval tzv. ice-breakers hrám, objavili sme množstvo nových hier a spôsobov ako "prelomiť ľady" nielen medzi deťmi, ale aj v novom kolektíve alebo v rámci team building. V ďalšom bloku sme sa venovali rôznym spôsobom ako je možné rozdeliť žiakov do skupín, dvojíc alebo ako vyvolať žiaka k tabuli tak, aby sa necítil ukrivdený. Popoludní sme absolvovali vyčerpávajúcu prehliadku historického centra Krakowa a hradu Wawel.


  2.deň
  Dnešný deň sme začali tzv. Board games v skupinách, ktoré boli zamerané na kooperáciu jednotlivých členov v tímoch, rozvoj slovnej zásoby, kreativity a jazykových zručností. Tieto hry sú aplikovateľné v praxi na prvom aj na druhom stupni vo všetkých predmetoch v rôznych variáciách.  3.deň
  Tretí deň kurzu  sme začali rozhovorom vo dvojiciach s našimi rumunskými kolegami o aktivitách v popoludňajších hodinách a plánovaných aktivitách. Naučili sme sa množstvo TPR hier, pamäťových hier, využívali sme audiovizuálne hry, ktoré boli zamerané na rozvoj vnímania a slovnej zásoby.  4.deň
  Reťazové a textové hry nám priniesli veľa zábavy a inšpirácie do budúcnosti. Dnešný deň sme strávili v príjemnej atmosfére.  5.deň
  Posledný deň kurzu sme zhodnotili prínos kurzu pre našu prax. Navzájom sme si odovzdali spätnú väzbu, silné a slabé stránky kurzu, aktivít a mentora. Po úspešnom opakovacom teste nám bol odovzdaný certifikát. Odmenou pre nás bol výlet do Oswiencimu a prírodné kúpalisko. Ďakujeme Erasmus +

  28.09.2023 08:08 | viac »


 • Erasmus+ Kurz ICT v španielskej Barcelone
   
  1. deň sme absolvovali zoznamovacie aktivity:
  Využívame aplikáciu: „es. padlet. com“, v ktorej budeme zaznamenávať všetko počas školenia.
  Predstavili sme krajinu, z ktorej pochádzame. Diskutovali sme na tému školstva v danej krajine, rozdiely medzi vzdelávaním, skúsenosťami s problémami, ktoré nastávajú pri vzdelávaní.


  2.deň
  Pomocou aplikácie Bitmoji sticker sme si vytvorili avatara, ktorý vystihoval našu osobnosť. Každý z nás predstavil seba (odkiaľ pochádza, záujmy, zaujímavosti, ...), neustále prebiehala diskusia.  3.deň
  Diskutovali sme o špeciálnych poruchách vzdelávania. Dyslexia, dysgrafia, poruchy správania, ADHD, ..., delili sme sa o skúsenosti pri vzdelávaní v našej praxi. Aktivity: Práca v programe „voki.com“, „dojo.com“, „ mentimeter.com“.


  4.deň
  Diskusia  o sociálnych, ekonomických a fyzických bariérach  v inklúzii edukácie žiakov. Navrhovali sme cesty, ako odstrániť bariéry v inklúzií edukácie, porovnávali sme skúsenosti s edukáciou na jednotlivých školách. Plánovanie a monitorovanie progresu u jednotlivých žiakov. Aktivity: Aplikácie: „Padlet“, „quizlet.com“, „es.liveworksheets.com“, „LearningApps.org“


  5.deň
  Posledný deň nás čakala prehliadka Barcelony. Navštívili sme Monument a Colom venovaný Krištofovi Columbusovi, park Port vell, Catedral de Barcelona, budovu známeho architekta Antoni Gaudí La Pedrera Essential, Horu Montserrat, Plata Catalunya, Basilica de la Sagrada Família, FC Barcelona Camp nou. V závere dňa sme absolvovali prechádzku po známej ulici La Rambla.

   
  21.09.2023 12:54 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria