Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

 

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 5.ročníka ZŠ

 

TERMÍN: 21. november 2018  (streda)

Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                matematika

 

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ

 

TERMÍN: 3. apríl 2019 (streda)

Testovania sa zúčastňujú žiaci 9. ročníka vo všetkých základných školách

Náhradné testovanie sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda). Náhradné testovanie je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                   matematika

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, študijné materiály, učebnice a pod.

Deň testovania:

žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. o 7,45 hod

 

Informácie o testovaní:  

www.statpedu.sk

www.svsmi.sk

www.exam.sk
 
Testy a správne riešenia nájdeš na stránke:
http://www.nuceum.sk/sk/testovanie_9

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria