Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

 

 

Informácie o celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníka ZŠ

 

TERMÍN: 20.marca 2024 a 21.marca 2024

Testovania sa zúčastňujú žiaci 9. ročníka vo všetkých základných školách

Náhradné testovanie sa uskutoční 4. apríla 2024 a 5.apríla 2024. Náhradné testovanie je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                          matematika

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, študijné materiály, učebnice a pod.

Deň testovania:

žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom testovania, t. j. o 7,45 hod

 

Informácie o testovaní:  

www.statpedu.sk

www.svsmi.sk

www.exam.sk

www.nucem.sk

http://www.nuceum.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Testy a správne riešenia nájdeš na stránke:

http://www.nuceum.sk/sk/testovanie_9

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria