Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

HARMONOGRAM TESTOVANIA 9

MATEMATIKA

08:00 - 08:10 h. ( 10 minút ) - úvodné pokyny

08:10 - 08:20 h. ( 10 minút ) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 - 09:50 h. ( 90 minút) - administrácia testu z matematiky

09:50 - 09:55 h. ( 5 minút ) - zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

09:55 - 10:20 h. ( 25 minút) - prestávka

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

10:20 - 10:25 h. ( 5 minút) -  úvodné pokyny

10:25 - 10:35 h. (10 minút) - rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:35 - 11:45 h. ( 70 minút) - administrácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

11:45 - 11:50 h. ( 5 minút)   - zozbieranie testov

Žiaci so zdravotným znevýhodnením majú predĺžený čas na administráciu testu (1. skupina obmedzenia o 15 minút a 2. skupina obmedzenia o 30 minút).

 

Špecifikácie testov T9 2022 sú zverejnené na stránke: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9/roky/2021-2022 v časti Dokumenty na stiahnutie.

 

Organizačné pokyny:

- deti musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie,

- deti budú rozdelení do skupín (na triede bude nalepený zoznam).

Povolené pomôcky:

- kalkulačka, rysovacie pomôcky, pero, ktoré píše na modro (prosím nedávajte deťom pilot a iné gumovacie pero).

Nepovolené pomôcky:

- mobil, učebnice, smart hodinky, študijný materiál a výpisky.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria