Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

 

V dňoch 6. a 7. 11. 2018 bude rozbor  výsledkov testovania v oblasti profesijnej orientácie žiakov 9. ročníka (tých, ktorí boli testovaní) - individuálne, pracovničkami CPPPaP. Pokiaľ chcú byť pri rozbore svojho dieťaťa aj rodičia, je potrebné to vopred nahlásiť. Rozbor sa uskutoční v čase cca 8.00 - 12.00.

 

1. Výchovnej poradkyni je potrebné odovzdať podklady na vyplnenie prihlášok - úspechy žiakov - výsledkové listiny zo súťaži, diplomy,...

do 31.12.2018

Úspechy nadobudnuté v školskom roku 2018/19 budú doplnené dodatočne 

2. Kontrola a doplnenie  údajov žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku - ktorí odchádzajú na stredné školy. 

Po obdržaní kontrolného výpisu žiaka je potrebné skontrolovať:

  • osobné údaje
  • zákonného zástupcu
  • známky
  • ostatné údaje, ktoré sú na tomto výpise

Nesprávne údaje je potrebné opraviť, buď k danému údaju, alebo odkazom cez hviezdičku na druhú stranu a potvrdiť podpisom zákonného zástupcu žiaka.

Pokiaľ sú všetky údaje správne, nič neopravujete a správnosť taktiež potvrdi zákonný zástupca žiaka svojim podpisom.

Pokiaľ meníte školu, zmenu taktiež potvrďte prosím svojím podpisom.

 

 

Ďakujem

Kováčová, VP

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria