Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

 

 

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené na www stránkach príslušných škôl.

 

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok
2023/2024 sa uskutočnia:

 

  •  1. kolo 1. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy: 25.3. - 19.4.2024
  •  1. kolo 1. termín prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií): 2.5. - 3.5.2024
  •  1. kolo 2. termín prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií): 6.5. - 7.5.2024
  •  1. kolo 2. termín talentových skúšok a overenie zdravotnej spôsobilosti pre Stredné športové školy: 9.5. - 13.5.2024

 

        Výsleky prijímacích skúšok: do 17.5.2024

        Odvolacie konanie po 1. kole príjímacích skúšok (aj talentové odbory): od 16.5.2024

        Zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania: 17.5.2024

        2. kolo prijímacích skúšok: 18.6. - 19.6.2024

        Výsledky 2. kola prijímacích skúšok: do 28.6.2024

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria