Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

 

 

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené do 1. 2. 2018 - talentové skúšky a do 31. 3. 2018 - netalentové skúšky

na www stránkach príslušných škôl.

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK:

  • Talentové skúšky                         25. marec - 12. apríl 2019

 

  • Netalentové skúšky - 1. kolo:       13. máj 2019 a 16. máj 2019

                                            2. kolo:       18. jún 2019

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria