Navigácia

PROJEKT

31.marca 2015 ZŠ, Z.Nejedlého 2, SNV dostala ocenenie za úspešný projekt CENA  EMBRACO ZA EKOLÓGIU.

Z PROJEKTU:

Projekt je zameraný na vzdelávanie prostredníctvom rovesníkov o správnom nakladaní s použitými pneumatikami a rekonštrukciu voľno-oddychovej zóny. Z odpadového materiálu (pneumatiky) chceme upraviť vonkajší priestor na hravé, funkčné a náučné centrum s preliezkami, kvetinovými aranžmánmi a informačnou knihou, ktoré bude verejne prístupné pre všetkých. Jeho hlavným cieľom je rozšíriť detský svet o možnosť zúčastniť sa na ochrane prírody a využití odpadového materiálu pomocou rôznych aktivít.

Prispieť k minimalizácii znečistenia životného prostredia znovu použitím odpadu a premeniť školský dvor na farebný svet ekolies, ktorý bude poskytovať využitie na hracie a vzdelávacie prvky.

 Víťazný projekt vypracovala a prezentovala Bc. Táňa Jakubišinová.

photo=album

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria