Navigácia

 

Možnosti využitia ihriska s umelým povrchom.

 

 

Rezervácia ihriska s umelým povrchom nie je momentálne možná z dôvodu dokončovania rekonštrukčných prác.


 

 

V areáli našej školy si môžu záujemcovia rezervovať ihrisko s umelým trávnikom.

 

Využívanie ihriska podlieha dodržiavaniu prevádzkového poriadku, ktorý je umiestnený na ihrisku. Využívanie ihriska deťmi je bezplatné, je však nutné, aby za nich prevzala zodpovednosť dospelá osoba. Tá sa musí ohlásiť u správcu ihriska. V prípade záujmu skupiny dospelých je účtovaný poplatok v zmysle prevádzkového poriadku  - 10,- eur na hodinu.

 

Pred vstupom na ihrisko je vždy potrebné upovedomiť správcu o vstupe na ihrisko a zapísať sa do príslušného zošita!

 

 

Ako postupovať pri záujme o ihrisko:

1. Objednanie ihriska ( dátum a čas )

   telefonicky:

   od 7:00 h - 15:00 h na telefónnom čísle:  053/44 26333 

   po 15:00 h u správcov

 

2. Ohlásenie sa u správcu ihriska priamo v škole, u p.  Jevošovej   

3. Odchod z ihriska ohlásiť správcovi  - kontrola ihriska

 

 

V prípade zákazu vstupu na ihrisko z technických príčin, prosíme tento zákaz rešpektovať, nakoľko môže dôjsť k úplnému poškodeniu hracej plochy!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria