Navigácia

 

Možnosti využitia ihriska s umelým povrchom.

 

V areáli našej školy si môžu záujemcovia rezervovať ihrisko s umelým trávnikom.

 

Využívanie ihriska podlieha dodržiavaniu prevádzkového poriadku, ktorý je umiestnený na ihrisku a Usmernenia k opatreniu ÚVZ SR zo dňa 21.4.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk. 

Využívanie ihriska deťmi je bezplatné, je však nutné, aby za nich prevzala zodpovednosť dospelá osoba. Tá sa musí ohlásiť u správcu ihriska, resp. poverenej osoby dohľadom nad využívaním ihriska. V prípade záujmu skupiny dospelých je účtovaný poplatok v zmysle prevádzkového poriadku  - 10,- eur na hodinu.

Pred vstupom na ihrisko je vždy potrebné upovedomiť správcu o vstupe na ihrisko a zapísať sa do príslušného zošita!

Ako postupovať pri záujme o ihrisko:

1. Objednanie ihriska ( dátum a čas )

   telefonicky:

   V pracovnom čase od 7:00h - 15:00h na telefónnom čísle:   +421 53 44 26 277

                                                                       riaditeľ školy:  +421 911 750 073

   po 15:00h u správcov 

 

2. Ohlásenie sa u správcu ihriska, resp. poverenej osoby priamo v škole 

3. Odchod z ihriska ohlásiť správcovi  - kontrola ihriska

 

V prípade zákazu vstupu na ihrisko z technických príčin, prosíme tento zákaz rešpektovať, nakoľko môže dôjsť k úplnému poškodeniu hracej plochy!

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria