Navigácia

Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018

ZŠ, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves v šk. roku 2017/18 reagovala na výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o financovanie rozvojového projektu: Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2018.

Základným cieľom rozvojového projektu bolo zlepšovanie podmienok vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením so zameraním na materialno - technické vybavenie škôl, kompenzačné a špeciálne učebné pomôcky pre žiakov vzdelávaných v základných školách a v základných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (vrátane špeciálných základných škôl) s cieľom ich úspešného a efektívneho vzdelávania.

 

Prostredníctvom finančných prostriedkov z tohto rozvojového projektu, malo byť zriadenie multifunkčnej miestnosti s prvkami snoezelen, ktorá by slúžila na relaxačné, edukačné aj terapeutické účely pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria