Navigácia

Výchovné poradenstvo Postup podávania prihlášok na SŠ Termíny na odovzdanie podkladov Testovanie Aktuálne informácie Prijímacie skúšky

 

Výchovné poradenstvo

PaedDr. Denisa Kristianová

 

Konzultačné hodiny:

Utorok: 7.00  -  8.00 

Streda: 12.30 - 15.30

Inokedy po dohode s výchovným poradcom

 
    Základné informácie:
 
  • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
  • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou.
  • oblasť profesijnej orientácie:
 - poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov
 - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
      - pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
      - informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
 
 
Internetové stránky:
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria