Navigácia

AKTIVITY V ŠKD AKTIVITY 1.- 4. ROČNÍK SLOVENSKÝ JAZYK A LIT MATEMATIKA INFORMATIKA ANGLICKÝ JAZYK NEMECKÝ JAZYK RUSKÝ JAZYK FYZIKA CHÉMIA PRÍRODOVEDA VLASTIVEDA DEJEPIS GEOGRAFIA OBČIANSKÁ NÁUKA ZA DVERAMI NBV ETICKÁ VÝCHOVA VÝTVARNÁ VÝCHOVA HUDOBNÁ VÝCHOVA TELESNÁ VÝCHOVA ŠKOLSKÁ KNIŽNICA TVORIVÉ DIELNE ŠPECIÁLNA PEDAGOGIKA TECHNICKÁ VÝCHOVA

AKTIVITY V ŠKD

 

Literárna súťaž – putovanie rozprávkovým perom

Mesiac Marec je mesiac kníh, preto sme v školskom klube usporiadali literárnu súťaž – Putovanie rozprávkovým perom- . Súťaženie bolo živé a zaujímavé.

Uhádneš ako sa volá rozprávka podľa úryvku?

Ako sa volá rozprávka podľa obrázkovej indície, alebo ilustrácia ako puzzle.

Aj tajnička s ukrytým názvom rozprávky nám dala zabrať.

Na záver súťažného stretnutia sme poskladali orgiami záložku do knihy.

 

Aktivitu pripravila: vych. Vlasta Donová

 

 

PEXESÁČIK

Vo februári sme vo všetkých oddeleniach ŠKD realizovali aktivitu pod názvom „Pexesáčik“, kde  mali deti možnosť preukázať svoje schopnosti  v hre s pexesom, ktoré sa snažili správne poukladať čo v najkratšom časovom limite. V poslednom týždni pred jarnými prázdninami sme vo finálovom kole spoznali „najšikovnejšieho pexesáčika“, ktorým sa stala Karin Kačenková z V. oddelenia ŠKD.

 

Aktivitu zorganizovala p.vych.Gabriela Pravlíková

FOTOALBUM

 

ŠVIHADLOVÝ MARATÓN

Na prelome mesiacov október a november sa všetky deti z ŠKD zúčastnili aktivity so švihadlom.Úlohou detí bolo skákať na švihadle čo najdlhšie a urobiť čo najviac preskokov, tie sa v jednotlivých oddeleniach spočítali a tak sme určili víťazov.

Najšikovnejšie  boli deti:

z I.oddelenia - 635 preskokov

z II. oddelenia - 427 preskokov

z IV. oddelenia - 235 preskokov

z III. oddelenia  - 182 preskokov

Z V. oddelenia - 180 preskokov

Cieľom aktivity bol rozvoj pohybových zručností a schopností.

Aktivitu zorganizovala Bc. Jakubišinová

FOTOALBUM132

 

DOPRAVNÉ IHRISKO

 27. októbra sa naši druháci učili ako byť zodpovednými účastnikmi  dopravnej premávky. Niektorí m sa podarilo urobiť svoje prvé „kroky“ na bicykli. Gratulujeme. 

Aktivitu zorganizovala: vych. Vlasta Donová

FOTOALBUM129

 

NÁŠ ŠARKAN

Sychravé jesenné počasie sme si v školskom klube spríjemnili prácou na našom „klubáčikovskom“  šarkanovi. Vytvorili sme ho z vrchnáčikov z plastových fliaš a iného odpadového materiálu (CD, polystyrén, kelímok).

Žiaci II.A a III.B triedy

Aktivitu zorganizovala: vych. Vlasta Donová

FOTOALBUM128

 

" Najdlhší skok" 

Počas prvého školského mesiaca sa všetky deti zo školského klubu zúčastnili aktivity „Najdlhší skok“, ktorej hlavným  cieľom  bolo doskočiť do diaľky z miesta čo najďalej. Skoky všetkých detí z oddelenia sa spočítali.

Najdlhší skok zaznamenali deti z I. oddelenia: 3371,5 cm, za nimi najďalej doskočili deti z II. oddelenia s 3222,5 centimetrovým skokom, skok deti  V. oddelenia  meral 3173cm, deti z III. oddelenia skočili 2923,5 cm a napokon to boli deti zo IV. oddelenia , ktoré spolu skočili 2758 cm.

Touto aktivitou sme prispeli k rozvoju pohybových schopností a zručností našich detí.

Aktivitu zorganizovala p. Pravlíková

FOTOALBUM

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria