Navigácia

SLOVENSKÝ JAZYK A LIT

Štúrov Zvolen

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo spôsobil Ján Požiar v mrazničke? Že nie? Naozaj, nie je to bežná téma na premýšľanie. A čo tak „Dobrý deň, moja sestra je angorská mačka“, o tom by sa vám rozdumovalo lepšie? Snáď pri myšlienke „utekajme, už je to tu“ by ste už vedeli čosi vymyslieť a porozprávať. Aj takéto, opäť nie všedné témy z pera nášho spisovateľa Štefana Šimka, rezonovali na tohtoročnej súťažnej prehliadke XXX. Štúrov Zvolen.

Régionálne kolo v rétorike sa konalo v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi dňa 10. mája 2016. 

V II. kategórii získala Mária Baluchová pekné 2. miesto. Blahoželáme!

Mgr. A. Dluhošová

 

 

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 15.3.2016 sa v priestoroch ZŠ Komenského konalo  obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci:

1.kategória – próza
Lukáš Korkoš             3. miesto
2.kategória – próza
Katarína Brejčáková      2. miesto
Šimon Hrušovský          3. miesto
2.kategória – poézia
Ema Bednárová            3.miesto
3. kategória - próza
Mária Baluchová          2. miesto

 

Do okresného kola postupujú tí, ktorí sa umiestnili na  1. a 2. mieste.

Srdečne blahoželáme!

 

                                                                                                                                             Mgr. Lucia Pekarčíková

 

Národný cintorín a Jasenová

Dňa 1. 12. 2015 žiaci ôsmeho ročníka  zo ZŠ Z. Nejedlého navštívili mesto Martin.

    V Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice si pozreli expozíciu, chronologicky rozdelenú  do deviatich častí. Pozornosť žiakov upútali originálne výtvarné diela, historický nábytok, rôzne písacie potreby, vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače.

    Na Národnom cintoríne, národnej kultúrnej pamiatke,  hľadali miesto odpočinku mnohých významných osobností slovenského života.

                                                                                    

 Mgr. Dluhošová, Mgr. Ogurčáková

 

Dňa 20.10.2015 sa žiaci 9.ročíka zo ZŠ Z. Nejedlého zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie na Orave. Prvou zastávkou bola dolnooravská obec Jasenová, kde si žiaci pozreli pamätný dom Martina Kukučína, významného predstaviteľa slovenskej realistickej literatúry a vypočuli si zaujímavý výklad o jeho živote a tvorbe. Odtiaľ sa presunuli do Liptovského Mikuláša, kde navštívili Múzeum Janka Kráľa. Dozvedeli sa zaujímavosti nielen o Jankovi Kráľovi, ale aj o jeho priateľoch a spolupracovníkoch. Putovanie po stopách významných národovcov prispelo k obohateniu poznatkov žiakov z literatúry, dejepisu aj geografie.

Mgr. Bobulová

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria