Navigácia

 • Zdobenie vianočných stromčekov v okolí radnice mesta

  Takto sme sa pripravili a takto stromček vyzdobili.

 • * * * * * *

 • Škriatok Vianoc

  „Čo je to? Čo sa to deje? Kto ma to budí? Čo ma to pošteklilo na nošteku?“ I to sa pýtal škriatok Vianoc na vianočnej akadémii, ktorá nám v tomto predvianočnom čase rozohriala srdiečka. Žiaci sa na chvíľu premenili na vločky, škriatkov, snehuliakov, hračky a iné rozprávkové bytosti. Zatancovali, zaspievali, a tým vyčarovali vianočnú rozprávku, ktorá zanechala čarovný dojem v každom z nás. Celým programom nás sprevádzali vločka Natália Bartošová zo 6.A triedy a škriatok Terezka Paľuchová z 2. A. Dojímavú atmosféru dopĺňal detský zbor spolu s našim hosťom pánom Kramárom zo skupiny Smola a Hrušky a piesňou Na Vianoce patríme k sebe dali bodku za úspešným programom.

  "Všetko krásne v Novom roku a dobrých ľudí po boku.

   Veľa šťastia, veľa zdravia, nech sa všetky plány daria.“

   

  Mgr. Michala König, Mgr. Stela Tomaščíková.

 • Vedomostná súťaž: “Hádankovo“

  Hádankovo, bola súťaž,kde si deti zo školského klubu potrápili svoje hlavičky.Hádanky aj rozprávkove postavičky, zamotali deťom hlavičky.Víťazmi sa stali všetci, a odmenou pre nich bola vzájomná pochvala, radosť zo súťaže aj malá sladkosť pre potešenie.

  Pripravila: vych. V. Donová

   

 • „Krížovkárik“

  Piatkové popoludnie sme si v ŠKD spríjemnili aktivitou pri ktorej bolo potrebné využiť nielen vedomosti, ale aj šikovnosť rúk a prácu s kalendárom. Šikovní krížovkári „lúštili“ krížovku ostošesť hľadaním mien v kalendári, preto bolo veľmi dôležité v tejto súťaži spolupracovať v skupine a pomáhať si J . Každý krížovkár bol ocenený sladkou odmenou.

   

  Aktivitu pripravila Mgr. Slávka Svitanová.

 • Deň študenstva

  Dňa 16.11.2018 pri príležitosti Dňa študentstva sa žiaci našej školy zúčastnili slávnostného prijatia úspešných žiakov základných škôl, ktoré sa uskutočnilo v obradnej sieni Radnice. Žiaci boli prijatí primátorom mesta, ktorý ocenil ich dosiahnuté výsledky, ktorými reprezentovali svoju školu, mesto. Po slávnostnom príhovore sa ocenení žiaci zapísali do Pamätnej knihy a z rúk primátora si prevzali ďakovný list a malý darček.

 • Korčuliarsky program

       V dňoch od 5.11. do 9.11.2018 sa žiaci 2.C zúčastnili Korčuliarskeho programu. Organizácia tohto projektu bola naozaj na vysokej úrovni a deťom nič nebránilo, aby si tento týždeň na ľade naozaj užili. Za 5 dní urobili veľký pokrok a aj tí, ktorí v pondelok stáli na korčuliach po prvý krát, v piatok už pekne korčuľovali. Deťom sa venovali traja tréneri, ktorí ich svojim prístupom motivovali a hlavne im pomohli prekonať počiatočný strach a neistotu.

 • DOBŠINSKÉHO KOŠICE

  Dňa 9.11.2018 našu školu reprezentovali Viktória Múdra zo 4. A a Katarína Ondasová zo 7. A na 14. ročníku krajského matičného festivalu Dobšinského Košice v prednese pôvodnej slovenskej ľudovej rozprávky. Obe žiačky – Viktória v 1. kategórii a Katka v 3. kategórii získali cenu Matice slovenskej. Dievčatám gratulujeme!

 • KRÚŽOK NÁBOŽENSKÁ SKÚSENOSŤ

  Deviataci našej školy majú možnosť stretávať sa a pracovať v krúžku Náboženská skúsenosť. Počas
  stretnutí upevňujú svoje poznatky, ktoré získali na hodinách náboženskej výchovy. Svoj vzťah k Pánu
  Bohu môžu prehĺbiť cez rôzne aktivity, a tak sa aj zodpovednejšie pripraviť k prijatiu sviatosti
  birmovania.

 • Hľadači pokladov prírody

  V piatok, 9.11.2018 sme sa s deťmi v ŠKD zahrali na hľadačov pokladov prírody. Vraveli sme si, aké poklady prírody poznáme a pomocou hádaniek a nápovedy sme ich aj všetky našli. Deti pracovali v skupinkách. Nezapreli v sebe tímového ducha. Nakoniec si z nájdeného pokladu vytvorili krásne umelecké diela.

  Za ich usilovnosť a spoluprácu sme aj my pre nich našli taštičku so sladkým pokladom.

 • „PIRÁTI KRÁSY“

  Dňa 5.11.2018 sa Katarína Brejčáková, žiačka 8.A triedy, zúčastnila recitačnej súťaže „Piráti
  krásy“ v oblastnom kole. Katka, ĎAKUJEME za dôstojnú reprezentáciu školy.

 • Čarovanie so slovami

  Ako obratne vedia so slovami narábať a koľko vedomostí o literatúre majú, ukázali štvorčlenné družstvá žiakov tretích a štvrtých ročníkov v knižničnej súťaži Čarovanie so slovami.

           Súťaž prebiehala v štyroch disciplínach:

  1. Tvorba básne v časovom limite. Družstvo po vylosovaní 3 slov malo v trvaní 10 minút vymyslieť a prezentovať báseň. Nech sa páči, ochutnávka dvochJ:

   

  Ja som malý vtáčik,                           Chlapec skákal do mláky,

  čo má rád koláčik.                             dážď mu padal na traky.

  Najradšej mám jablkový,                   Mal on úsmev na tvári,

  k tomu ešte malinový.                       domov prišiel špinavý.

                                                            Prší stále dážď

  Keď som zjedol koláčik,                    a on bude rásť.

  prišiel ku mne zajačik.                      Žiaci 3.B

  Ponúkol mi malinovku,

  ja som mu dal peňazí trošku.

  Žiaci 4.B

   

  Uhádnete, ktoré slová si družstvá vylosovali?

   

  1. Spisovateľ a jeho tvorba. Úlohou bolo poskladať puzzle  s portrétom autora detských kníh a určiť jeho meno a názov aspoň jednej knihy.

   

  1. Reklama na knihu. V časovom limite nacvičiť a odprezentovať reklamu na knihu zo školskej knižnice.

   

  1. Literárny kvíz.

   

  Úlohy boli naozaj náročné, ale súťažiaci sa s nimi popasovali  obdivuhodne. Po sčítaní všetkých bodov sú výsledky nasledovné:

  Najšikovnejší tretiaci:

  Družstvo 3. B v zložení:  Michala Hrubjaková, Peter Kočtuch, Nikolka Vaverčáková, Simona Antoniová

  Najšikovnejší štvrtáci:

  Družtvo 4.B v zložení: Maroš Vantroba, My Le Van, Viktória Neuvirthová, Daniela Kertésová

  Nielen víťazom, ale všetkým zúčastneným ďakujeme a srdečne blahoželáme!

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov

  Starší žiaci, už o niečo skúsenejší, privítali na  slávnostnej imatrikulácii  našich čakateľov na nosenie hrdého titulu „Žiak ZŠ, Z. Nejedlého 2 v Spišskej Novej Vsi.“ slovami:

  „Títo malí ľudkovia prejavili záujem vstúpiť do našich radov a rozšíriť tak naše školské spoločenstvo. Žiakom našej školy sa nemôže stáť len tak hocikto. Je to česť, ktorú si musí každý žiak zaslúžiť a pred zrakmi tu prítomných preukázať svoje schopnosti. Navrhujeme, aby teraz čakatelia ukázali  svoju zdatnosť v našej športovej olympiáde.“

  Prváci sa zaregistrovali odtlačkom prsta a s dravou radosťou zdolali pred zrakmi prítomných a vedenia školy všetky disciplíny. Boli doporučení  vedeniu školy, aby  pristúpili k odovzdávaniu olympijských  medailí a udelení  titulu „HRDÝ ŽIAK NAŠEJ ŠKOLY.

  Akciu pripravili p.uč. Revajová, Kristianová, Pazerová

 • Planetárium a Solivar Prešov

  Je už tradíciou, že štvrtáci každoročne absolvujú exkurziu do planetária. Overiť  a rozšíriť si vedomosti o našej slnečnej sústave sa vybrali žiaci 4.A a 4.B do Planetária v Prešove. Absolvovali zaujímavú prednášku, pozreli si film o vesmíre a projekciu o súhvezdiach.

           Následne si prezreli expozíciu venovanú histórii ťažby a spracovania soli v Solivare. Exkurzia sa žiakom veľmi páčila a významnou mierou prispela k rozšíreniu poznatkov o našom regióne.

 • Projekt Testovanie dopravnej gramotnosti štvrtákov

  12. 10.2018 sa žiaci 4.B triedy zúčastnili pilotného kola testovania zručností a vedomostí z dopravnej výchovy žiakov 4. ročníkov na Detskom dopravnom ihrisku. Žiaci boli testovaní v štyroch okruhoch: zdravotná príprava, križovatky, dopravné značky a technika jazdy.

  Cieľom projektu bolo nielen preveriť, čo štvrtáci ovládajú, ale hlavne nájsť medzery vo vedomostiach, ktoré sa následne pokúsia vyplniť na hodinách dopravnej výchovy. Výsledkom má byť zodpovedný účastník cestnej premávky – cyklista alebo chodec – a zníženie nehodovosti detí.

  TV Reduta odvysielala z tohto podujatia zaujímavý šot: http://www.snv.sk/archiv/?video=181022-2

 • MŠO v plávaní

  Dňa 25.10.2018 sa na našej škole konala MŠO v plávaní, kde si žiaci I. stupňa vyplávali krásne umiestnenia:


  25m VS - Dávid Kacvinský – 3. miesto
  25m VS - Ema Kristianová – 2. miesto
  50m VS - Ema Mikolajová – 1. miesto
  50m VS - Ema Kristianová – 3. miesto


  4x25m – 1. miesto v zložení Ema Mikolajová, Ema Kristianová, Dávid Kacvinský, Tadeáš Labanc

 • Turistický krúžok - Mixáčik- Hlinisko

  Po stopách baníctva na Spiši
  Dňa 20. októbra 2018 absolvovali členovia turistického krúžku spolu s členmi turistického krúžku zo
  ZŠ v Harichovciach vychádzku do obce Hnilčík. Hneď zrána sme sa vydali lesnou cestou dosiahnuť
  vrchol skalného brala, zvaného Hlinisko, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške len desať metrov pod
  tisíckou. Panoramatický pohľad na spišskú krajinu nám prekazila jesenná hmla, ale to nám nevadilo,
  pretože po ceste späť sme navštívili štôlňu Ľudmila, kde nás pán sprievodca povodil tmavými
  chodbami a my sme mohli aspoň nachvíľu prežiť banskú atmosféru. Poslednou zastávkou bol banský
  skanzen, ktorý sa nachádza v budove bývalej základnej školy, v ktorom sme si pozreli expozíciu
  venovanú histórii baníctva v obci Hnilčík.

 • Svetový deň zdravej výživy v ŠKD

  Dňa 16. októbra 2018 si deti z ŠKD pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Zdravá výživa nie je len životný štýl, ale ovplyvňuje naše vzácne zdravie. Poskytuje nám energiu, živiny a je spojená aj s emóciami a pocitom uspokojenia. Preto sme si s deťmi zdravé pochúťky pripravili zábavnou formou a vytvorili kreatívne vitamínové tanieriky, ktoré aj výborne chutili.

 • Sadili sme stromčeky - sme Zelená škola

  Už tradične je naša škola opäť zapojená do projektu Zelená škola. Ústrednou témou tohto certifikačného obdobia je pre nás „Zeleň“. Jednou z aktivít, ktorú sme do nášho environmentálneho plánu zahrnuli, bola výsadzba nových stromčekov s cieľom rozšíriť druhovú rozmanitosť stromov v školskom areáli a podieľať sa tak na tvorbe prírodnej biologickej učebne. Taktiež sme týmto gestom chceli pre našu prírodu urobiť dobrú vec a prispieť tak k zdravšiemu, a nepochybne aj zas o niečo krajšiemu okoliu našej školy.

 • Krúžok šikovných rúk

  Deti na tomto krúžku pracujú s rôznymi materiálmi a technikami. Zhotovujú dekoratívne predmety, ozdoby, dekorácie k sviatkom, či drobné darčeky, z ktorých sa veľmi tešia. Cieľom krúžku nie je vždy výsledný produkt, ale práve proces tvorby dielka, jeho obsah a spontánnosť pri jeho vytváraní. Dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností, posilňovanie sústredenia, vnímavosti a manuálnej zručnosti. Zopár fotografií z krúžku, ako aj hotových výrobkov prikladáme do galérie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria