Navigácia

 • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 16.9.2020.

  Dňa 16.9.2020 vydalo MŠVVaŠ SR inovované pokyny k organizácií  a podmienkam výchovy a vzdelávania v ZŠ.

  Škola sa v tomto čase nachádza v zelenej fáze.

   

  Od 16.9.2020 prebieha riadne vyučovanie so zvýšenými hygienickými opatreniami.

  Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, strelnica a pod.) sa do 30.9.2020 nevyužívajú.

  V ŠKD budú v prevádzke štandardné oddelenia s ranným klubom od 6:10 hod. Vzhľadom na odporúčanie MŠVVaŠ SR prosíme rodičov, aby túto službu využívali len v nevyhnutnom prípade.

  ŠJ bude v prevádzke v klasickom režime so zvýšenými hygienickými opatreniami.

   

  Organizácia príchodu žiakov na vyučovanie: 

  Povinnosti zákonného zástupcu žiaka:

  Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

  Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane vikendov a sviatkov) predkladá písomné vyhlásenie zákonného zástupcu  bezinfekčnosti.

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

  Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeonecým lekárom pre deti a dorast. počet podaných vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 

  V prípade, že u dieťaťa/žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu/žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je pozastavená dochádzka žiaka do školy.

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Pre zobrazenie celého článku klikni TU

  Dokument - Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

 • UČÍME SA Z DOMU v Sovičkovej online škole

           Žiaci v 2.A nezaháľajú a vzorne pracujú v online škole, kde využívajú video chat, množstvo internetových programov a taktiež plnia hravé úlohy. Radi sa s Vami podelia o ich nádherné práce, ktoré nájdete vo fotoalbume.

 • Učíme z domu pridajte sa k nám

 • Učíme sa z domu

 • Pixle mixle na snehu

 • Medzinárodný deň materinskej reči

  „Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa,“ odznelo v rozhlasovej relácii žiakov 6.A triedy, ktorá otvorila tematický deň realizovaný dňa 21.2.2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa materinskej reči, ktorý bol vyhlásený nadáciou UNESCO v roku 1999 a prvýkrát sa slávil v roku 2000.

  Žiaci 2. stupňa pod vedením učiteľov slovenského jazyka a svojich triednych učiteľov si prostredníctvom rôznych aktivít pripomenuli, že slovenský jazyk je naše kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať.

  Z ľúbozvučných slov nášho jazyka vytvorili plagáty. Podľa návodu TristanaTzaru vytvorili dadaistickú báseň. Tajomstvo spočívalo v rozstrihaní novinového článku na slová, ktoré uložili do klobúka. Náhodným výberom a ukladaním týchto slov potom  vznikli verše, z veršov strofy a zo strof básne.

  Prosím si chlebík s nátierkou či pomazánkou, lízatko či lízanku, salám či salámu? Rozhodnúť, ktoré slovo je spisovné, je niekedy veľmi ťažké. No aj táto úloha bola vyriešená.

  Rozcvička jazyka a hlasového ústrojenstva prebehla pomocou jazykolamov, čím sa žiaci pripravili na dramatizáciu rozprávky, balady aj príbehu zo života mladých.

  Krátka prednáška o vývine slovenského jazyka a vylúštenie tajničky otvorili poslednú tému – archaizmy. Ich význam bol prezradený bez slov – pantomímou a potom už nič nebránilo vzniku pekných príbehov sťa z 19. storočia.

  Náš materinský jazyk je naozaj ľúbozvučný a krásny. Buďme hrdí, že ho máme.

 • Karneval na ľade

  Tradičná udalosť, ktorú organizuje CVČ Adam a mesto Spišská Nová Ves, zabáva deti v čase fašiangov na zimnom štadióne. Ako každý rok, ani my sme neváhali a nedali sme sa zahanbiť. V nápaditých maskách sa predviedlo a zabavilo na ľadovej ploche 34 detí našej školy, čím sme získali putovný pohár CVČ za školu s najväčším počtom súťažiacich. Za nápaditosť a vlastnoručne vyrobenú masku bolo ešte spomedzi všetkých ocenených 7 našich detí. Ani ostatné deti neobišli naprázdno a tešili sladkej odmene. Po zábave, hre a korčuľovaní sme domov odchádzali s úsmevom na tvári a o rok si to určite zopakujeme znova.

  Vych. Jakubišinová a Svitanová

 • Hviezdoslavov Kubín

  24. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni. Opäť sa na ňom stretli najlepší interpreti v oblasti umeleckého prednesu.

   V prednese poézie sa umiestnili:

  1. miesto – Simon Varga 2. C

  2. miesto – Simona Antoniová  4. B

  3. miesto – Martin Podhorány  4. C a Slavomír Sirko 2. A

  V prednese prózy sa umiestnili:

  1. miesto – Tamara Brejčáková  4. B

  2. miesto – Aneta Tomašková  3. A

  3. miesto – Daniel Varga 2. C

  Všetkým blahoželáme!

 • KARNEVAL NA 1. STUPNI

  K zvykom spojeným s prelomom zimy a jari, ktoré patria k najveselšími počas roka,  patria práve FAŠIANGY.  Od pradávna sa  oslavovali hravosťou, sprevádzali  ich zábavy i fašiangové sprievody masiek. Hravosť, radosť,  smiech a zábava boli mottom aj na našom školskom karnevale. Po predstavení masiek sme si dobre zatancovali a vyšantili sa . Prekvapením bola tombola, ktorá nás nechávala v očakávaní do poslednej ceny. K typickému pečivu tohto obdobia patria  smažené šišky - pampúšiky a fánky, ktoré sme si aj my vychutnali po ukončení zábavy. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sa o túto zábavu pre nás postarali, ako aj rodičom za ich krásne ceny do tomboly a karnevalové masky.

  Bola to super zábava!

 • Pexesáčik

  Táto hra  sa v ŠKD stala už pravidelnou. Deti ju hrajú na interaktívnej tabuli  od prvého až po štvrtý ročník.  Majú tak možnosť zistiť a porovnať svoje schopnosti  a zručnosti  v tejto aktivite. Najúspešnejšou hráčkou v tomto školskom roku sa stala Valika Václavíková z tretieho oddelenia.

 • SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU ENVIRO-NÁSTENKU

  V období od 1. – 29. 1. 2020 mali všetci žiaci druhého stupňa možnosť sa zapojiť do súťaže o najkrajšiu „enviro“-nástenku. Súťaž sa konala v rámci projektu Zelenej školy, do ktorého je naša škola opäť zapojená.

  Žiaci mali pri tvorbe výslednej nástenky voľnú ruku, mohli tak využiť všetku svoju fantáziu, ktorá sa v nich skrýva. Avšak, zaslúženú odmenu mohli získať len 3 triedy:

  - 1. miesto: 5.C trieda,

  - 2. miesto: 6.A trieda,

  - 3. miesto: 5.B trieda.

   

  Koordinátor: Mgr. Klaudia Šefčíková

 • BINGO V ŠKD

  Piatkové popoludnie sme si v školskom klube spríjemnili zábavnou spoločenskou hrou „Bingo“, v ktorej si deti preverili svoju pozornosť a šťastie v hre. Prvých šťastlivcov sme odmenili pamätnými ceruzkami.

 • DARUJ KNIHU

 • Snehuliakovo

  Nastal čas snehových radovánok. Hoci tento rok nám zima nedopriala veľa snehu, aj tak sme si ho s deťmi v školskom klube užili, ako len mohli.

  Bola aj guľovačka, aj sánkovačka a rôzne malé stavby a hry na snehu, no a na tých veľkých  snehuliakov si počkáme asi až na budúci rok :), ale aspoň sme si ich krásne s deťmi namaľovali :).

  Odmenou pre deti bola radosť , smiech a utužené priateľstvá.

   

  Zodpovedná: I. Šimová

 • Vybíjaná

  Deň vysvedčenia sme zakončili zábavným športovým popoludním  v školskom klube, v ktorom nechýbala naša známa športová aktivita, a to vybíjaná medzi jednotlivými oddeleniami, pri ktorej si mohli deti zdokonaliť herné návyky a potrebné zručnosti v kontakte s loptou. 

  Kvôli našim prváčikom sme zvolili dve varianty vybíjanej, a to štandardnú vybíjanú pre tretiakov a zábavnejšiu - hru "Na húsky" pre prvákov, ktorú si s radosťou zahrali potom aj tretiaci. Samozrejme nechýbali ani pohybové hry podľa výberu detí.

  Športové popoludnie splnilo svoj športový účel, zároveň vznikli nové priateľstvá a staré sa utužili. A keďže sme sa riadili heslom, resp. známym výrokom "v zdravom tele zdravý duch" , tak odmenou pre deti bola radosť z pohybu a medaila za šikovnosť.

   

  Zodpovedná: I. Šimová a M. Urbanová

 • Záchranný čln

  Dokážu sa deti v skupine dohodnúť dostatočne rýchlo na to, aby ich skupina prežila?  Aktivitu názvom „Záchranný čln“ si zahrali deti v školskom klube. V nej ukázali svoje prosociálne správanie -  tímovú spoluprácu, rozhodovanie, jednotu a komunikáciu.

 • Lyžiarsky výcvik našich siedmakov

  Týždeň od 13. do 17. januára 2020 strávili žiaci VII. A a VII. B na svahoch lyžiarskeho strediska Malinô Brdo na Liptove s cieľom naučiť sa základy lyžovania alebo zlepšiť svoje lyžiarske techniky pod vedením učiteľov telesnej výchovy.

  Pobyt bol spestrený voľnočasovými aktivitami, vedomostnými kvízmi aj diskotékou. Dni strávené na lyžiach priniesli očakávané výsledky, nezabudnuteľné zážitky, nové kamarátstva a upevnenie vzťahov v kolektíve.

 • „...A SLOVO BOLO U BOHA...“.

  Dňa 18.1.2020 patril Poprad umeleckému slovu. Uskutočnila sa tu  krajská regionálna recitačná súťaž „ ...A SLOVO BOLO U BOHA...“Našu školu reprezentovali

  Tamarka Brejčáková - 4. ročník a Katka Brejčáková - 9. ročník

  V 2. kategórii -  próza - získala Tamara Brejčáková 1. miesto.

  V 4.kategórii -  poézia - získala Katarína Brejčáková 3. miesto.

  Tamarka vo svojej kategórii postupuje na celoslovenské kolo do Bratislavy.

   

  Dievčence, ďakujeme za reprezentáciu školy a srdečné vám blahoželáme!

 • Výsledky Pytagoriády

  Úspešní riešitelia:

  8. roč.

  Erik Sadvár 18b
  Samuel Smorada 12b

  7.roč.

  Adrián Liška 14b

  6. roč. 

  Matej Fabiny 19b
  Pavol Kotrady 19b
  Maxim Fabiny 17b
  Dávid Doležal 17b
  Adam Kožuško 15b

  5.roč.

  Maroš Vantroba 20b
  Anna Mrlianová 16 b
  Natália Poračová 15b

   

   

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria