Navigácia

 • ZBIERKA PRE ÚTULOK "ŠŤASTNÝ PSÍK"

  V mesiaci október, v dňoch od 5. - 12.10., prebiehala na našej škole zbierka pre útulok "Šťastný psík", ktorá bola mimoriadne úspešná. Vyzbierané veci a nakreslené obrázky sme odovzdali a útulok nezabudol najkrajšie obrázky odmeniť malými darčekmi.

   

  4.A - Aneta Tomašková - súprava pier, 4.A - Michaela Vargovčíková - diár a pero, 

  5.A - Nikola Turzáková - hrnček, 

  5.A - Karolína Kocúrová - kľúčenka. 

 • Slávnostná imatrikulácia prvákov

  Dňa 22.10.2020 sa uskutočnila v prváckych triedach slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho.
  Slávnostný akt sa začal za účasti pána riaditeľa, zástupkýň a bol sprevádzaný triednou učiteľkou a vychovávateľkou.  Všetci prváci  musel zvládnuť rôzne úlohy, ktoré poukázali na ich šikovnosť, odvahu, vedomosti a zručnosti. Prváci vytvorili neopísateľnú atmosféru, ktorá ja zachytená aj na fotkách. To najdôležitejšie ešte len prišlo. Žiaci zložili slávnostný sľub a  boli pasovaní za právoplatných žiakov našej školy. Vedenie školy  ich obdarovalo pamätným listom, tričkom s logom  našej školy a samozrejme sladkosťami.
  Prváci zvládli svoj veľký deň na jednotku. Ich usmievavé očká žiarili šťastím.
  Prajeme milým prvákom veľa šťastia a úspechov.

 • CELOROČNÝ ZBER VRCHNÁČIKOV

  Milí rodičia a žiaci,
  v našej škole, v rámci environmentálnej výchovy, začíname celoročný zber PET
  vrchnáčikov, ktorými môžeme pomôcť dobre veci.

  Všetky vaše vyzbierané vrchnáčiky darujeme dievčatku – Kristínke, ktorá sa
  narodila predčasne, no do vienka však dostala aj viacero chorôb, s ktorými sa
  musí popasovať. Aby svoje telíčko správne rozhýbala, pomáhajú jej pravidelné
  rehabilitácie, ktoré jej rodičia môžu uhradiť aj vďaka vyzbieraným vrchnáčikom,
  za ktoré rodičia dostanú finančnú odmenu.

  KTORÉ VRCHNÁČIKY MÔŽETE ZBIERAŤ?
  Z PET fliaš, oleja, octu, džúsov, mlieka, sprchového gélu, šampónu, pracieho
  prášku, aviváže, Nesca kávy (bez papiera v vnútri), plastové vnútra z Kinder
  vajíčok, sprejovej šľahačky, čistiacich prostriedkov, ...

  KDE môžete vrchnáčiky dať?
  Na všetky vaše vrchnáčiky je na chodbe, prvého aj druhého stupňa, pripravená
  označená krabica, do ktorej môžete vrchnáčiky, podľa potreby, vysypávať.
  Všetky potrebné informácie budú zverejnené aj na stránke školy v najbližších
  dňoch.

  ĎAKUJEME VÁM ZA TO, ŽE POMÁHATE!

  „Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by
  tam chýbala.“ (Matka Tereza)


  plagat

 • Európsky týždeň mobility

  V mesiaci september, v období od 16. do 22.9.2020, bol Európsky týždeň mobility, počas ktorého
  mali žiaci našej základnej školy možnosť sa zapojiť do súťaže -„Hýb sa, zasúťaž si a vyhraj!“. Súťažilo
  sa o najväčší počet km, ktoré žiak prešiel inak ako autom. Prvé miesto v súťaži bolo udelené žiačke
  8.A triedy, Natálii Švedovej. Blahoželáme!

 • Najkrajšie jabĺčko

  V dňoch 7.- 9.10.2020 sa žiaci prvého stupňa zapojili do súťaže „Najkrajšie jabĺčko“. Fantázii
  sa medze nekládli a deti doniesli naozaj krásne umelecké diela a tie najkrajšie boli ocenené
  a deti si domov odniesli diplom, cenu a všetky deti dostali sladkú odmenu.

 • Potulky Slovenskom v ŠKD

  Úvodný mesiac  školského roka sme s deťmi v školskom klube zahájili spoločnou  aktivitou v exteriéri školy pod názvom „Potulky po Slovensku“. Tohtoročné leto oveľa viac rodín navštívilo rôzne kúty Slovenska a spoznávalo jej krásy. Zážitky a spomienky z týchto miest deti kriedami nakreslili na chodníky v areáli školy.

 • Svetový deň srdca

  Hlavnou ideou tohto dňa bolo žiakom 2.C triedy zvýšiť povedomie, akými spôsobmi sa môžu starať o svoje srdiečko, aký je šport, zdravá výživa, životospráva, predchádzanie stresu dôležité pre ich zdravý vývoj.

  V tento deň sme sa spoločne naučili zaujímavosti o srdci, vypracovali sme pracovné listy s touto tématikou, zatancovali sme si a každý si symbolicky vymaľoval svoje srdiečko.

 • Svetový deň mlieka v 2.C triede

  Dňa 30.9.2020 si žiaci prvého stupňa pripomenuli formou tematického vyučovania Svetový deň mlieka v školách, ktorý je podporovaný Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo už od roku 2000.

   

  Žiaci 2.C triedy si význam tohto dňa pripomenuli rôznymi pestrými aktivitami, tematickými listami z matematiky a slovenského jazyka, pozreli si cestu mlieka od ručného, či strojového dojenia kráv, oviec, kôz až po jednotlivé produkty vyrobené z mlieka, vyrobili si plagát, pili mliečko a zhotovili si bryndzovú nátierku.

 • Workshop - O Spišskej Novej Vsi

  Dňa 28.9.2020 sa v rámci vyučovania pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu z 27.9. uskutočnil workshop s názvom ,,O Spišskej Novej Vsi“.

        Deň prebiehal v troch 1,5 hodinových  blokoch kde si žiaci v skupinách po troch alebo štyroch plnili zadané úlohy.

        Začali sme rozhlasovou reláciu, ktorú odvysielala školská redakcia.

        V prvom bloku žiaci pracovali s textom v spišskom nárečí. Po prečítaní  ho pomocou ,,prekladového“ slovníka preložili do spisovnej slovenčiny gramaticky správne a následne krasopisne prepísali. Počas práce pod vedením vyučujúcich sa oboznámili s pôvodným nárečím a poukázali na rozdiely vo výslovnosti a gramatike. V závere ho dvaja zo skupiny striedavo čítali v našom nárečí a ľubozvučnej slovenčine, čo mnohým vyčarilo na tvári úsmev.

        2. blok  zahŕňal historický, geografický a prírodopisný vedomostný kvíz a praktickú časť, kde cieľom bolo vytvoriť sprievodcovskú mapu vybranej oblasti nášho mesta, ktoré by daná skupina chcela odprezentovať návštevníkom. V závere každá skupina pomocou hovorcu alebo vedúceho skupiny odprezentovala vytvorenú mapu alebo plán mesta. Vzájomne si vymenili komentáre a hodnotenia a vyučujúci ich oboznámili s výsledkom vedomostného kvízu.

        3. blok sa odohrával vo výtvarno-hudobnom duchu. Úlohou žiakov bolo vytvoriť farebný návrh nového erbu nášho mesta, popri tom si vypočuť ukážky siedmich regionálnych skladieb/ľudoviek  v spišskom nárečí a jednu si vybrať a spoločne zaspievať.

        Nakoniec si v triede vytvorili výstavku prác z celého dňa, aby sa pokochali vlastnou prácou a tvorivosťou. Tiež sa ,,ukázali“ pred odbornou porotou a tá ju mohla vyhodnotiť a najlepších oceniť.

        Verím, že tento deň žiakom priniesol mnoho zážitkov, tvorivosti, vedomostného obohatenia a to vo vzájomnej spolupráci a pomoci v netradičnej forme vyučovacieho procesu.

  Tu sú naši víťazi v každom ročníku jeden

  5.C,  6.C,   7.B,  8.A,  9.A

 • Svetový deň prevej pomoci

  Všetci sme viac či menej zraniteľní, ale všetci sme schopní naučiť sa a v praxi použiť život zachraňujúce úkony. Keďže zdravie je to najcennejšie a najvzácnejšie čo máme, rozhodli sme sa pripomenúť tento deň aj naším zverencom a informovať ich o dôležitosti poskytovania prvej pomoci, v najrôznejších kritických situáciách, čo zároveň vedie k záchrane ľudského života.

 • Medzinárodný deň materinského jazyka

  Pre zobrazenie celého článku klikni TU

  Dokument - Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves

 • UČÍME SA Z DOMU v Sovičkovej online škole

           Žiaci v 2.A nezaháľajú a vzorne pracujú v online škole, kde využívajú video chat, množstvo internetových programov a taktiež plnia hravé úlohy. Radi sa s Vami podelia o ich nádherné práce, ktoré nájdete vo fotoalbume.

 • Učíme z domu pridajte sa k nám

 • Učíme sa z domu

 • Pixle mixle na snehu

 • Medzinárodný deň materinskej reči

  „Kultúra slova, hovoreného i písaného, je zrkadlom kultúry národa,“ odznelo v rozhlasovej relácii žiakov 6.A triedy, ktorá otvorila tematický deň realizovaný dňa 21.2.2020 pri príležitosti Medzinárodného dňa materinskej reči, ktorý bol vyhlásený nadáciou UNESCO v roku 1999 a prvýkrát sa slávil v roku 2000.

  Žiaci 2. stupňa pod vedením učiteľov slovenského jazyka a svojich triednych učiteľov si prostredníctvom rôznych aktivít pripomenuli, že slovenský jazyk je naše kultúrne dedičstvo, ktoré treba chrániť a rozvíjať.

  Z ľúbozvučných slov nášho jazyka vytvorili plagáty. Podľa návodu TristanaTzaru vytvorili dadaistickú báseň. Tajomstvo spočívalo v rozstrihaní novinového článku na slová, ktoré uložili do klobúka. Náhodným výberom a ukladaním týchto slov potom  vznikli verše, z veršov strofy a zo strof básne.

  Prosím si chlebík s nátierkou či pomazánkou, lízatko či lízanku, salám či salámu? Rozhodnúť, ktoré slovo je spisovné, je niekedy veľmi ťažké. No aj táto úloha bola vyriešená.

  Rozcvička jazyka a hlasového ústrojenstva prebehla pomocou jazykolamov, čím sa žiaci pripravili na dramatizáciu rozprávky, balady aj príbehu zo života mladých.

  Krátka prednáška o vývine slovenského jazyka a vylúštenie tajničky otvorili poslednú tému – archaizmy. Ich význam bol prezradený bez slov – pantomímou a potom už nič nebránilo vzniku pekných príbehov sťa z 19. storočia.

  Náš materinský jazyk je naozaj ľúbozvučný a krásny. Buďme hrdí, že ho máme.

 • Karneval na ľade

  Tradičná udalosť, ktorú organizuje CVČ Adam a mesto Spišská Nová Ves, zabáva deti v čase fašiangov na zimnom štadióne. Ako každý rok, ani my sme neváhali a nedali sme sa zahanbiť. V nápaditých maskách sa predviedlo a zabavilo na ľadovej ploche 34 detí našej školy, čím sme získali putovný pohár CVČ za školu s najväčším počtom súťažiacich. Za nápaditosť a vlastnoručne vyrobenú masku bolo ešte spomedzi všetkých ocenených 7 našich detí. Ani ostatné deti neobišli naprázdno a tešili sladkej odmene. Po zábave, hre a korčuľovaní sme domov odchádzali s úsmevom na tvári a o rok si to určite zopakujeme znova.

  Vych. Jakubišinová a Svitanová

 • Hviezdoslavov Kubín

  24. 2. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína na 1. stupni. Opäť sa na ňom stretli najlepší interpreti v oblasti umeleckého prednesu.

   V prednese poézie sa umiestnili:

  1. miesto – Simon Varga 2. C

  2. miesto – Simona Antoniová  4. B

  3. miesto – Martin Podhorány  4. C a Slavomír Sirko 2. A

  V prednese prózy sa umiestnili:

  1. miesto – Tamara Brejčáková  4. B

  2. miesto – Aneta Tomašková  3. A

  3. miesto – Daniel Varga 2. C

  Všetkým blahoželáme!

 • KARNEVAL NA 1. STUPNI

  K zvykom spojeným s prelomom zimy a jari, ktoré patria k najveselšími počas roka,  patria práve FAŠIANGY.  Od pradávna sa  oslavovali hravosťou, sprevádzali  ich zábavy i fašiangové sprievody masiek. Hravosť, radosť,  smiech a zábava boli mottom aj na našom školskom karnevale. Po predstavení masiek sme si dobre zatancovali a vyšantili sa . Prekvapením bola tombola, ktorá nás nechávala v očakávaní do poslednej ceny. K typickému pečivu tohto obdobia patria  smažené šišky - pampúšiky a fánky, ktoré sme si aj my vychutnali po ukončení zábavy. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám a vychovávateľkám, ktoré sa o túto zábavu pre nás postarali, ako aj rodičom za ich krásne ceny do tomboly a karnevalové masky.

  Bola to super zábava!

 • Pexesáčik

  Táto hra  sa v ŠKD stala už pravidelnou. Deti ju hrajú na interaktívnej tabuli  od prvého až po štvrtý ročník.  Majú tak možnosť zistiť a porovnať svoje schopnosti  a zručnosti  v tejto aktivite. Najúspešnejšou hráčkou v tomto školskom roku sa stala Valika Václavíková z tretieho oddelenia.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria