Navigácia

Peter Windt

Vitajte na mojich stránkach!

Deň prevencie!

Vyplň prosím tieto 3 dotazníky

  1. šikanovanie
  2. kyberšikanovanie
  3. postoj k návykovým látkam

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria