Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 22.03.2021 26.3.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 22.03.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 26.01.2021 2.2.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 27.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 26.01.2021 2.2.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 27.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 21.01.2021 2.2.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 22.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 20.01.2021 27.01.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 21.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 20.01.2021 27.01.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 20.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 19.01.2021 27.1.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 19.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 19.01.2021 27.1.2021 do 10.00h Mgr. Miroslav Nováček 19.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 19.01.2021 27.01.2021 do 10.00h 01.02.2021 Mgr. Miroslav Nováček 19.01.2021
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výmena umelého trávnika - príloha 2 s DPH 11.10.2019 11.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výmena umelého trávnika 21 327,50 bez DPH 11.10.2019 21.10.2019 31.12.2019 11.10.2019 PaedDr. Katarína Kilianová 11.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výmena umelého trávnika - príloha 1 s DPH 11.10.2019 11.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výmena umelého trávnika - príloha 4 s DPH 11.10.2019 11.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 výmena umelého trávnika - príloha 3 s DPH 11.10.2019 11.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výmena umelého trávnika- zápisnica z vyhodnotenia ponúk 25 553,88 s DPH 11.10.2019 21.10.2019 do 12.00 hodiny 31.12.2019 B-komplet, s.r.o. Základná škola - PaedDr. Katarína Kilianová 22.10.2019
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Výzva na predloženie cenovej ponuky s DPH 07.12.2018 20.12.2018 do 12:00 hod . 1.1.2019 - 31.12.2021 Mgr. Nováček Miroslav 07.12.2018
Faktúra 322-359 Faktúry ZŠ 11.12.-30.12.2017 s DPH 30.12.2017 Mgr. Nováček Miroslav 04.01.2018
Faktúra 1705322-1705353 Faktúry ŠJ 04.12.-28.12.2017 s DPH 28.12.2017 Mgr. Nováček Miroslav 04.01.2018
Objednávka 216-218 Objednávky 27.12.-27.12.2017 s DPH 27.12.2017 Mgr. Nováček Miroslav 04.01.2018
Objednávka 192-215 Objednávky 13.12.-21.12.2017 s DPH 21.12.2017 Mgr. Nováček Miroslav 22.12.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/528

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
    Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  • -

Fotogaléria