Navigácia • Sme pripravení na nový projekt!
  V projektovom období od 01. 06. 2023 do 30.06. 2024 je našej škole opäť schválený nový projekt Erasmus + s názvom Heros Factory, v ktorom mobility a aktivity našich pedagógov i žiakov  uskutočníme takmer v dvojnásobnom počte ako v minulom projekte. Zaradíme sa takto medzi moderné európske vzdelávacie inštitúcie 21. storočia šíriace myšlienku internacionalizácie a európskej filozofie.
   
  18.09.2023 12:29 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria