Navigácia

 • 6 dni osláv programu Erasmus+

  Tento rok  sa naša škola opäť stala súčasťou Erasmus komunity a spoločne sme oslávili 7. ročník Erasmus Days 2023. V týždni 9. – 14. októbra sme spoločne s učiteľmi ale i žiakmi zorganizovali rôzne aktivity.

  Žiaci prvého stupňa sa  aktívne zapojili do osláv Erasmus Days 2023 v rámci projektového vyučovania s názvom "Pohybom k zdraviu" a s prizvanou kondičnou trénerkou Patríciou Lorkovou si predstavili netradičné športy v európskych krajinách a spoločne si ich zacvičili. Malí športovci mali možnosť získať nové poznatky, pohybové zážitky a zabaviť sa. Detská radosť a krásna myšlienka urobili túto akciu výnimočnou. V závere boli všetci žiaci ocenení pamätným certifikátom.

  Nasledujúce poobedie sa nieslo v znamení inšpiratívneho stretnutia učiteľov zapojených do projektu Erasmus+. Učitelia, ktorí absolvovali mobility posúvali svoje skúsenosti, zážitky a nové poznatky ostatným kolegom formou prezentácií. Diskutovalo sa aj o zlepšení kvality poskytovaného vzdelávania o prínosoch pre prax. Privítali sme medzi sebou všetkých, ktorí majú záujem stať sa súčasťou nášho Erasmus tímu.

  Žiaci druhého stupňa, ktorí absolvovali skupinovú mobilitu v Maďarsku si pripravili prezentáciu o svojich zážitkoch a skúsenostiach s programom Erasmus+. Pútavým spôsobom odprezentovali svoju prvú skupinovú mobilitu svojim spolužiakom zo 7., 8. a 9. ročníka. V závere bol priestor i na zvedavé otázky.

  Ďakujem za spoluprácu kondičnej trénerke Patrícii Lorkovej a všetkým zúčastneným.

  Mgr. Michala König, koordinátorka projektu

   
  26.10.2023 10:41 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
  Z.Nejedlého 2, Spišská Nová Ves
 • -

Fotogaléria